ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΕΣ 2006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ S/N ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑ
CONN-X 13 0030 01/06 201.501 - 231.500 30.000 -
CONN-X 25 0030 01/06 231.501 - 251.500 20.000 -
ALLO CARD 0030 01/06 281.501 - 381.500 100.000 -
ΑΠΟ 79% ΕΩΣ ΚΑΙ 88% ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 0030 03/06 381.501 - 411.500 30.000 -
ΑΠΟ 79% ΕΩΣ ΚΑΙ 88% ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 0030 03/06 411.501 - 431.500 20.000 -
ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ - OTE.SHOP 0030 02/06** 431.501 - 451.500 20.000 -
ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ - OTE.SHOP 0030 03/06 451.501 - 511.500 60.000 -
ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ - OTE.SHOP 0030 04/06 511.501 - 531.500 20.000 -
LIMODORIUM ABORTIVUM 0030 05/06 531.501 - 561.500 30.000 -
CEPHALANTERA EPICACTOIDES 0030 05/06 561.501 - 581.500 20.000 -
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΡΗ 0030 05/06 581.501 - 681.500 100.000 -
ΕΠΑΝΔΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 0030 05/06 681.501 - 701.500 20.000 -
2025: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 0030 05/06 701.501 - 721.500 20.000 -
CONN-X - ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ADSL ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ INTERNET 0030 05/06 721.501 - 921.500 200.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0030 07/06 921.501 - 000.000 78.500 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0031 07/06 000.001 - 021.500 21.500 -
ΠΛΕΙΑΔΕΣ Ή ΠΟΥΛΙΑ 0031 07/06 021.501 - 121.500 100.000 -
ΜΕΓΑΛΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ ΩΡΙΩΝΑ 0031 07/06 121.501 - 221.500 100.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0031 07/06 221.501 - 251.500 30.000 -
CONN-X - OLINE GAMING 0031 07/06 251.501 - 281.500 30.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0031 07/06 281.501 - 300.000 18.500 -
CONN-X - MUSIC AND VIDEO DOWNLOADING 0031 07/06 300.000 - 322.000 22.000 -
ALLO CARD 0031 07/06 322.000 - 422.000 100.000 -
ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ - 134 0031 07/06 422.000 - 472.000 50.000 -
ALLO CARD 0031 08/06 472.000 - 572.000 100.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0031 08/06 572.000 - 722.000 150.000 -
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0031 08/06 722.000 - 762.000 40.000 -
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 0031 08/06 762.000 - 772.000 10.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0031 08/06 772.000 - 922.000 150.000 -
1972: ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 0031 08/06 922.001 - 000.000 78.000 -
1972: ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 0032 08/06 000.001 - 072.000 72.000 -
ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ -134 0032 09/06 072.001 - 112.000 40.000 -
ΑΫΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 0032 10/06 112.501 - 117.500 5.500 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0032 10/06 117.501 - 136.000 18.500 -
ΑΣΠΡΟΣ ΝΑΝΟΣ 0032 10/06 136.001 - 156.000 20.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0032 10/06 156.001 - 256.000 100.000 -
ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ 0032 10/06 256.001 - 406.000 150.000 -
ΑΫΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 0032 10/06 406.001 - 410.500 4.500 -
ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ - OTE.SHOP 0032 10/06 410.501 - 430.500 20.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0032 10/06 430.501 - 510.500 80.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0032 11/06 430.501 - 510.500 80.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0032 11/06 510.501 - 610.500 100.000 -
ORCHIS ANATOLICA 0032 11/06 610.501 - 690.500 80.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0032 11/06 690.501 - 715.500 25.000 -
ORCHIS SICULA 0032 11/06 715.501 - 740.500 25.000 -
ORCHIS FERRUM - EQUINUM 0032 11/06 740.501 - 750.500 10.000 -
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 0032 11/06 750.501 - 760.500 10.000 -
ORCHIS REINDOLDII 0032 11/06 760.501 - 770.500 10.000 -
ALLO CARD 0032 11/06 770.501 - 820.500 10.000 -
ΑΫΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 0032 11/06 820.501 - 822.500 2.000 -
ALLO CARD 0032 11/06 822.501 - 000.000 177.500 -
ALLO CARD 0033 11/06 000.001 - 022.500 22.500 -
ΑΫΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 0033 11/06 022.501 - 026.500 4.000 -
ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ - OTE.SHOP 0033 12/06 026.501 - 046.500 20.000 -
ΑΫΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 0033 12/06 046.501 - 049.500 3.000 -
ALLO CARD 0033 12/06 049.501 - 249.500 200.000 -
ΑΫΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 0033 12/06 249.501 - 254.500 5.000 -


Πάμε σπίτι...