ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΕΣ 2003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ S/N ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑ
ΝΤΑΛΙΑ 0011 01/03 890.001 - 1.000.000 110.000
ΝΤΑΛΙΑ 0012 01/03 000.001 - 090.000 90.000
ΡΟΔΟ 0012 01/03 090.001 - 290.000 200.000
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 0012 02/03 290.001 - 340.000 50.000
ΚΑΚΤΟΣ 0012 02/03 340.001 - 640.000 300.000
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ 0012 03/03 640.001 - 690.000 50.000
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 0012 03/03 690.001 - 940.000 250.000
ΣΦΗΚΑ 0012 03/03 940.001 - 1.000.000 60.000
ΣΦΗΚΑ 0013 03/03 000.001 - 140.000 140.000
ΚΟΛΧΙΚΟ 0013 04/03 140.001 - 640.000 500.000
ΜΠΙΓΟΝΙΑ 0013 04/03 640.001 - 715.000 75.000
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ 0013 04/03 715.001 - 740.000 25.000
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ 0013 05/03 740.001 - 1.000.000 260.000
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 0014 05/03 000.001 - 240.000 240.000
ΚΟΛΧΙΚΟ 2 0014 05/03 240.001 - 540.000 300.000
ΓΑΓΚΕΕΣ 0014 05/03 540.001 - 690.000 150.000
ΡΑΔΙΚΙ 0014 05/03 690.001 - 740.000 50.000
ΟΡΤΑΝΣΙΑ 0014 06/03 740.001 - 1.000.000 260.000
ΠΕΤΟΥΝΙΕΣ 0015 06/03 000.001 - 240.000 240.000
ΜΟΥΣΚΑΡΙ 0015 07/03 240.001 - 300.000 60.000
ΓΚΕΡΜΠΕΡΑ 0015 07/03 300.001 - 400.000 100.000
ΞΥΝΙΣΤΡΑ 0015 07/03 400.001 - 700.000 300.000
ΙΤΑΜΟΣ 0015 07/03 700.001 - 1.000.000 300.000
ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ 0016 08/03 000.001 - 350.000 350.000
ΡΟΔΟ 0016 08/03 350.001 - 450.000 100.000
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1 0016 08/03 450.001 - 500.000 50.000
ΟΡΘΟΠΟΔΟ 0016 08/03 500.001 - 650.000 150.000
ΚΑΚΤΟΕΙΔΕΣ 0016 08/03 650.001 - 800.000 150.000
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 0016 08/03 800.001 - 840.000 40.000
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2 0016 08/03 840.001 - 880.000 40.000
ΑΥΤΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 0016 09/03 880.001 - 1.000.000 120.000
DIADORA ITALICA - ΠΕΤΑΛΙΔΑ 1 0017 09/03 000.001 - 080.000 80.000
PETELA CAERULEA - ΠΕΤΑΛΙΔΑ 2 0017 09/03 080.001 - 230.000 150.000
EMARGINULA SICULA - ΠΕΤΑΛΙΔΑ 3 0017 09/03 230.001 - 380.000 150.000
MONODONTA TURBINATA - ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 0017 09/03 380.001 - 580.000 200.000
APORRHAIS PESPELEKANI - ΠΕΛΕΚΑΝΟΠΟΔΑΡΟ 0017 10/03 580.001 - 750.000 170.000
LURIA LURIDA - ΓΟΥΡΟΥΝΙΤΣΑ 0017 10/03 750.001 - 1.000.000 250.000
NEVERITA JOSEPHINIA 0018 11/03 000.001 - 100.000 100.000
CASSIDARIA ECHINOFORA 0018 11/03 100.001 - 250.000 150.000
PHALIUM GRANULATUM 0018 11/03 250.001 - 400.000 150.000
TONA GALEA - ΜΠΟΥΧΩΝΙ 0018 11/03 400.001 - 600.000 200.000
TRUNCULARIOPSIS TRUNCULUS - ΠΟΡΦΥΡΑ 0018 11/03 600.001 - 650.000 50.000
OCENEBRA ERINACEUS - ΤΡΥΠΗΤΗΣ 0018 11/03 650.001 - 675.000 25.000
MUREX BRANDARIS - ΠΟΡΦΥΡΑ 0018 11/03 675.001 - 700.000 25.000
LATIAXIS PATELIS 0018 11/03 700.001 - 725.000 25.000
THAIS HAEMASTOMA - ΠΟΡΦΥΡΑ 0018 11/03 725.001 - 750.000 25.000
ΚΕΝΟ? ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ? (ΣΦΑΛΜΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ?) 0018 11/03 750.001 - 753.500 3.500 -


Πάμε σπίτι...