ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΕΣ 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ S/N ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΠΡΗ 0000 - 00001 - 06.000 6.000
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Δ.Ε.Θ. - ΜΩΒ - - D1-00001 - D1-10.000 ??? 10.000
ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ "ΕΛΛΑΣ" 0000 05/00 000.001 - 850.000 850.000
ΧAΡΤΟΓΡΑΦΟΣ J. LAURENBERGIO 0000 05/00 850.001 - 950.000 100.000
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΗΡΗΣ 0000 05/00 950.001 - 1.000.000 50.000
ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ "ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ" 0001 09/00 000.001 - 800.000 800.000
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 0001 09/00 800.001 - 950.000 150.000
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝΑΣ 0001 09/00 950.001 - 1.000.000 50.000


Πάμε σπίτι...