Η σελίδα αυτή είναι ενημερωτική. Έχει σκοπό την ενημέρωση κυρίως των νέων συλλεκτών, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν αποτελεί οδηγό για αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή τηλεκαρτών. Ως γνωστόν, οι τηλεκάρτες έχουν και άλλα χαρακτηριστηκά τα οποία δεν αναφέρονται σε αυτές τις σελίδες, προς το παρόν τουλάχιστον.

Είναι πιθανό να υπάρχουν μερικά λάθη, τα οποία να αφορούν τόσο στις περιγραφές των τηλεκαρτών, όσο και στις ημερομηνίες έκδοσης ή και στο τιράζ ή ακόμα και παραλήψεις. Η διόρθωση των λαθών γίνετε χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση.

Η σειρά παρουσίασης των καρτών βασίζετε πρωτίστως στην ημερομηνία έκδοσής τους, και κατόπιν στην επίσημη αρίθμηση και κωδικοποίηση του ΟΤΕ (Χ, Δ, Μ, Υ), και τέλος στους σειριακούς αριθμούς.

Οι τηλεκάρτες που εμφανίζονται στις σελίδες, ανήκουν όλες ανεξεραίτως στην προσωπική μου συλλογή. Δεν υπάρχει καμμιά απολύτως εικόνα που να αφορά τηλεκάρτα (ή χρονοκάρτα, ή οτιδήποτε άλλο) που να έχει προέλθει από κάποιο έντυπο, κατάλογο, βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο παραγγελίας του ΟΤΕ, ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένης και του Internet, ή συλλογών άλλων συλλεκτών.


Πάμε σπίτι...