ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ S.N. ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑ
AMERIVOX CARD COLLECT '96 - ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ - 1996 1.000
CIBATEL 1 CARDEX '97 - 1997 4.700
CIBATEL 2 CARDEX '97 - 1997 4.600
CARD COLLECT & SYLLECTICA '98 - 1 - 04/98 500 ???
CARD COLLECT & SYLLECTICA '98 - 2 - 04/98 200 ???
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ - ΚΑΜΑΡΑ - 04/98 1.000
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ - 05/98 1.000
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 03/99 1.000
ΚΟΥΛΟΥΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 03/99 50???
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ - ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1 - 02/00 1.200
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ - ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 2 - 02/00 1.200
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ "Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ" - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 1 - 04/00 1.000
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ "Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ" - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 2 - 04/00 1.000
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ "Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ" - ΤΙΣΙΑΝΟΣ 1 - 12/00 1.000
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ "Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ" - ΤΙΣΙΑΝΟΣ 2 - 12/00 1.000
CARD COLLECT 2001 - 12/00 1.000


Πάμε σπίτι...