ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 2003

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

2003 Α΄τρίμηνο , 2003 Β΄τρίμηνο , 2003 Γ΄τρίμηνο , 2003 Δ΄τρίμηνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. S.N. ΜΗΝΑΣ ΤΙΡΑΖ ΕΙΚΟΝΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 Χ1566 0222 01/03 250.000 -
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2 Χ1567 0222 01/03 250.000
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 3 Χ1568 0222 01/03 250.000
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Χ1569 1260 01/03 35.000 -
TIC TAC 1 Χ1570 1260 01/03 35.000 -
TIC TAC 2 Χ1571 1260 01/03 35.000
TIC TAC 3 Χ1572 1260 01/03 35.000
KINDER 1 Χ1573 1260 01/03 35.000 -
KINDER 2 Χ1574 1260 01/03 35.000
KINDER 3 Χ1575 1260 01/03 35.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Χ1576 1260 01/03 255.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 Χ1577 1261 01/03 300.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 Χ1578 1261 01/03 300.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4 Χ1579 1261 01/03 400.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 5 Χ1580 3233 01/03 250.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 6 Χ1581 3233 01/03 250.000
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ Χ1582 3267 01/03 500.000
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Χ1583 0222 02/03 250.000
ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ Χ1584 0223 02/03 250.000
ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ Χ1585 0223 02/03 250.000
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΣΤΗΝ ΛΑΔΟΚΟΛΑ 1 Χ1586 1262 02/03 35.000 -
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΣΤΗΝ ΛΑΔΟΚΟΛΑ 2 Χ1587 1262 02/03 35.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Χ1588 1262 02/03 35.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 Χ1589 1262 02/03 35.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 Χ1590 1262 02/03 35.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 Χ1591 1262 02/03 35.000 -
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 Χ1592 1262 02/03 35.000 -
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 1 Χ1593 1262 02/03 333.000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 2 Χ1594 1262 02/03 300.000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 3 Χ1595 1263 02/03 250.000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 4 Χ1596 1263 02/03 250.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Χ1597 3234 02/03 250.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 Χ1598 3234 02/03 250.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 Χ1599 3268 02/03 250.000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4 Χ1600 3268 02/03 250.000
Ε.Λ.Ι.Α. (ΛΙΜΑΝΙ) Χ1601 0223 03/03 250.000
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Χ1602 0223 03/03 250.000
Ε.Λ.Ι.Α. (ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Χ1603 0223 03/03 250.000 -
PAZAROPOULOS 1 Χ1604 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 2 Χ1605 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 3 Χ1606 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 4 Χ1607 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 5 Χ1608 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 6 Χ1609 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 7 Χ1610 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 8 Χ1611 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 9 Χ1612 1263 03/03 35.000
PAZAROPOULOS 10 Χ1613 1263 03/03 35.000 -
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Χ1614 1263 03/03 150.000
Ε.Λ.Ι.Α. (ΑΘΗΝΑ 1912 - 1913) Χ1615 1264 03/03 250.000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Χ1616 1264 03/03 250.000
ΑΝΟΙΞΗ 2003 Χ1617 1264 03/03 500.000
ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Χ1618 3234 03/03 250.000
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 Χ1619 3234 03/03 250.000
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Χ1620 3235 03/03 250.000
14 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Χ1621 3235 03/03 250.000 -
Ε.Λ.Ι.Α. (ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΤΟΥ 1910) Μ0028 1393 03/03 500.000

ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 2003

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

2003 Α΄τρίμηνο , 2003 Β΄τρίμηνο , 2003 Γ΄τρίμηνο , 2003 Δ΄τρίμηνο


Πάμε σπίτι...